2017021300870_0

อิงลิซ รายงานว่า (13ก.พ.60) จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมที่คาดคิดว่าจะเกินเป้ากว่า 1 ล้านคนเป็นครั้งแรกในปีนี้

อุตสาหกรรมภายในคาดว่าอาจเป็นเพราะความซบเซาบางส่วนทำให้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนลดน้อยลง

นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม 980,000 คน มาเที่ยวเกาหลีในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อนๆ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี กล่าวว่า ได้มีการกำหนดเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวมุสลิมในปีนี้ 1.1 ล้านคน

75 % มาจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย และส่วนที่เหลือมาจากประเทศตะวันออกกลาง เจ้าหน้าที่ กล่าวว่า KTO บรรยากาศช่วงฤดูหนาวจะมีภูมิทัสน์ที่สวยงามของเกาหลี

นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักมากตั้งแต่ปี 2012 แต่โครงสร้างพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวนั้น ยังต้องการเร่งด่วน

มีร้านอาหารฮาลาลเพียงประมาณ 10 ร้าน และมีเพียงห้องละหมาด 20 ห้องที่มีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วประเทศ ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีแนวโน้มที่จะจำกัด ตัวเองในการท่องเที่ยวเพียงบางส่วนของประเทศเกาหลี เช่น อีเตวอน ในกรุงโซล และเกาะนามิในจังหวัดกังวอนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

The number of tourists from Muslim countries is expected to exceed the 1 million mark for the first time this year.

แบ่งปัน