ที่บริเวณที่พักผู้แสวงบุญชาวไทย ณ ทุ่งมีนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานเกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของทางการไทยและทางการอาหรับ พร้อมด้วยผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดหรือ Big cleaning Day เพื่อรณรงค์จัดเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสถานที่พักของผู้แสวงบุญชาวไทย โดยสถานที่พักดังกล่าวเป็นเต็นท์ที่พักชั่วคราว และมีจำนวนผู้แสวงบุญชาวไทยเข้าพักเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์จำนวนมาก ทำให้ต้องทำการดูแลรักษาความสะอาด

ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี หัวหน้าสำนักงานเกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า Big Cleaning ในวันนี้เป็นความร่วมมือในการทำความสะอาดระหว่างทางการไทยกับผู้แสวงบุญชาวไทย เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด ซึ่งความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา แม้ผู้แสวงบุญจะพักที่นี่ไม่กี่วัน แต่ก็ต้องทำช่วยกันทำความสะอาดให้เรียบร้อย โดยสิ่งที่ทำในวันนี้เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทำให้เห็นว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดี มีการช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด ดังนั้นจึงได้ขอความร่วมมือทุกบริษัทและผู้ประกอบการ นำผู้แสวงบุญร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นประเทศเดียวที่จัดกิจกรรมและยังได้รับความชื่นชมจากทางการซาอุดิอาระเบียอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

4

.

2

.

1

แบ่งปัน