วันนี้ (4 ส.ค.2560) บรรยากาศก่อนเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ยังคงมีชาวมุสลิมจากทั่วโลกเริ่มทยอยเข้าสู่นครมักกะฮ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประกอบศาสนกิจ ณ มัสยิดอัลฮารอม เริ่มคึกคักและแน่นไปด้วยผู้แสวงบุญที่ยังคงหลั่งไหลเข้ามา ซึ่งการประกอบศาสนกิจดังกล่าวเป็นการเวียนรอบหินดำ หรือตอวาฟและการซะแอ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางการซาอุดิอาระเบีย คอยอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาผู้แสวงบุญ

นายเปรมศักดิ์ หลีหาด อายุ 60 ปี หนึ่งในผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาจากอำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นในการเดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมต่างใฝ่ฝันที่อยากจะมา มีความรู้สึกที่พิเศษในฐานะที่เป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้า นับเป็นความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต

นายเปรมศักดิ์ หลีหาด กล่าวเพิ่มเติมว่า ฮัจย์ทำให้เป็นคนมีคุณธรรมสูง รู้จักสำนึกในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมา ทั้งหมดอยู่ที่จิตใจของตัวเราเองว่าจะศรัทธามากน้อยแค่ไหน แต่ร่างกายก็ต้องแข็งแรงด้วย อยากให้ทุกคนได้นำประโยชน์จากตรงนี้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขณะที่ นายหีม หลงขาว อายุ 62 ปี ชาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตนเองมีความรู้สึกตื้นตันใจ โดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ความรู้สึกที่ได้มาในครั้งนี้ได้ ซึ่งฮัจย์สามารถที่จะนำคุณค่าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย อาทิ การขอดุอาร์ หรือขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้เกิดการตอบรับ วันนี้สิ่งที่ตนเองอยากเห็นมากที่สุดคือ การเห็นสังคมไม่เกิดการแตกแยก เข้าใจซึ่งกัน และเคารพในสิทธิและศาสนาซึ่งกันและกัน

pnsoc600804001001501_04082017_090902

แบ่งปัน