ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1,300 คน เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายจากนครมาดีนะห์สู่นครเมกกะ เพื่อเข้าสู่การประกอบพิธีฮัจย์

เช้าวันนี้ (2 สิงหาคม 2560) (ตามเวลาท้องถิ่น) ผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนกว่า 1,300 คน ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เริ่มเตรียมเดินทางออกจากนครมาดีนะห์สู่นครเมกกะ ด้วยระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร เพื่อประกอบพิธีพิธีฮัจย์ โดยรถบัสของทางการซาอุดิอาระเบียที่ได้มีจัดเตรียมไว้ให้บริการ

นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา มีผู้แสวงบุญชาวไทยได้เดินทางมาประกอบพิธีฮัจย์และพำนักอยู่ ณ นครมาดีนะห์ ล่าสุดมีจำนวนกว่า 5,000 คนแล้ว และบางส่วนก็ได้เริ่มทยอยเดินทางเข้าสู่นครเมกกะกลุ่มแรกแล้วจำนวน 45 คน ขณะนี้ทุกคนเดินทางถึงนครเมกกะอย่างปลอดภัย โดยวันนี้ (2 ส.ค.2560) จะมีผู้แสวงบุญอีกกว่า 1,300 คน ที่จะเตรียมออกเดินทางสู่นครเมกกะ ซึ่งสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครเมกกะ และบุคลากรด้านสาธารณสุข จะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญชาวไทย ที่จะไปเข้าร่วมพิธีกับผู้แสวงบุญทั่วโลกจากกว่า 200 ประเทศ ราว 3 ล้านคนต่อไป

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ณ นครมาดีนะห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของการดูแลผู้แสวงบุญชาวไทย ณ นครมาดีนะห์ ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้แสวงบุญเกิดการพลัดหลงแค่ 3 ราย และได้ส่งกลับที่พักเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อผู้แสวงบุญไทยเดินทางครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทางสำนักงานที่ประจำอยู่นครมาดีนะห์ก็จะปิดทำการชั่วคราว และจะเปิดสำนักงานใหม่อีกครั้ง เมื่อผู้แสวงบุญกลุ่มใหม่เดินทางมานครมาดีนะห์ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฮัจย์แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฮัจย์ทุกบริษัท จะต้องนำผู้แสวงบุญออกจากเมืองมาดีนะห์ไม่เกินเวลา 18.30 นาฬิกาของแต่ละวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเกือบ 500 กิโลเมตร ในเวลากลางคืนและรถโดยสารจะมีผู้โดยสารไม่เกิน 50 คน ในแต่ละเที่ยว พร้อมทั้งได้ประสานกับหน่วยงานเพื่อการพลัดหลงของทางการซาอุดีอาระเบีย เพื่อป้องกันการพลัดหลงไว้เรียบร้อยแล้ว จึงมั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายที่จะมีขึ้นในตลอดสัปดาห์หน้าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

pnsoc600802001003703_02082017_114258

แบ่งปัน