วันที่ 8 ซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ตามปฎิทินสากลทางการซาอุดีอาระเบีย ประกาศเป็นวันเริ่มต้นของการประกอบพิธีฮัจญ์ โดยในวันดังกล่าวผู้แสวงบุญจะพำนักอยู่ในเต็นท์ที่ทุ่งมีนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมักกะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอม ประมาณ 6 กิโลเมตร และในวันนี้ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ทุกคนจะมุ่งหน้าสู่ทุ่งอารอฟะห์ เพื่อทำพิธีวูกูฟ หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งวันอารอฟะห์เป็นวันที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ) ได้ทรงเชิญชวนปวงบ่าวของพระองค์ให้เข้าสู่การเคารพภักดี และได้ทรงเปิดประตูแห่งการปฏิบัติคุณงามความดี โดยการขอดุอาอ์ วิงวอน ขออภัยโทษในความผิด นับเป็นวันที่สำคัญที่สุดของการประกอบพิธีฮัจญ์

ส่วนผู้แสวงบุญชาวไทย จำนวน 7,812 คน ที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ ได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมไทยแลนด์ สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ทั้งด้านอาหาร เต็นท์ที่พัก การจัดตารางเวลาในการขว้างเสาหิน การรับ-ส่ง ผู้แสวงบุญ โดยมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้แสวงบุญจากที่พักในเมืองมักกะฮ์ เดินทางสู่ทุ่งมีนา ทุ่งอารอฟะห์ มุสดาลีฟะห์ ตลอดจนเดินทางกลับไปยังที่พักเมืองมักกะฮ์อีกครั้ง เพื่อทำการตอวาฟ และสะแอ เป็นการสิ้นสุดภารกิจฮัจญ์ ทั้งนี้ ทางการซาอุดีอาระเบียออกมาเปิดเผยถึงมาตรการการดูแล

 

ที่มา : ThaiNew

 

pnoht610820001009601

.

3

.

pnoht610820001009602

.

4

.

5

.

6

.

9

.

10

แบ่งปัน