วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ผู้แสวงบุญอยู่ที่ทุ่งมีนา เพื่อรอภารกิจในการขว้างเสาหิน โดยในเวลาอาทิตย์คล้อย จะเป็นเวลาเริ่มต้นของการขว้างเสาหิน วันนี้ผู้แสวงบุญจะขว้างเสาหิน 3 เสา ด้วยก้อนกรวดเสาละ 7 ก้อน เสมือนเป็นการขับไล่มารร้าย ความชั่ว และสิ่งไม่ดีต่างๆ

ในช่วงเช้า ก่อนที่จะเดินเท้าไปขว้างเสาหิน ในแต่ละเต็นท์ที่พักของผู้แสวงบุญได้จัดกิจกรรมอำลาค่าย ซึ่งมีการถอดบทเรียนที่ได้จากฮัจญ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำข้อคิดที่ได้จากการเดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงเวลาในการใช้ชีวิตอยู่ที่ทุ่งมีนา อารอฟะห์ และมุสดาลีฟะห์ ที่ต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ ความอดทน ความเสียสละ และความรับผิดชอบ ซึ่งจากนี้ไปผู้ผ่านการประกอบพิธีฮัจญ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผู้แสวงบุญยังได้มีการขออภัยโทษซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่อาจจะทำให้ขุ่นข้องหมองใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อไม่ใช้ติดค้างในใจเสมือนว่า ได้ผ่านการประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

ทั้งนี้ภายหลังจากขว้างเสาหินแล้ว ผู้แสวงบุญจะเข้าสู่เมืองมักกะห์เพื่อเดินวนรอบหินดำและทำพิธีสะแอ คือ การเดินไปมาระหว่างเขาซอฟา และมัรวะห์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ซึ่งจะเรียกผู้ผ่านการประกอบพิธีฮัจญ์ชายว่า “ฮัจญี” ส่วนสุภาพสตรีจะเรียกว่า “ฮัจญะฮฺ” โดยภายหลังจากนี้ผู้แสวงบุญจะทยอยเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งจะเริ่มเดินทางเที่ยวบินแรกในวันที่ 17 สิงหาคมนี้

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน