ฮุก่มการทำงานในธนาคารนั้นเป็นอย่างไร? ถือว่าเราไปข้องเกี่ยวกับดอกเบี้ย (ริบาอฺ) หรือไม่?

ตอบ ต้องยอมรับว่า การทำงานในธนาคารที่มีระบบดอกเบี้ย พนักงานทุกคนก็ต้องถือว่าเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยด้วย เช่นกัน เมื่อเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยก็ต้องถือว่ามีบาป ทางออกของมุสลิมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยคือ พยายามหางานอื่นที่ปราศจากดอกเบี้ย ถ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ หากยังมีความจำเป็นต้องอยู่ในสถานะเดิม เพราะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ก็จำเป็นต้องสารภาพโทษ (เตาบะห์) กับอัลเลาะห์ให้มากๆและตั้งใจพร้อมกับขอต่อพระองค์ให้ตนเองพ้นจากภาวะดังกล่าว อินซาอัลเลาะห์พระองค์จะเปิดทางออกให้

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

 

แบ่งปัน