ปัจจุบันการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีให้เห็นอยู่เป็นประจำนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัด การละเมิดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ นั้นยังเป็นการละเมิดที่มีผลกระทบต่อผู้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่การละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาลนั้น นอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิมที่ต้องการบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น

เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้น แสดงถึงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ดังนั้น การละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจึงเป็นการละเมิดสิทธิของมุสลิมผู้บริโภคด้วย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงต้องมีการตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อดำเนินการคุ้มครองสิทธิดังกล่าว

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาล

  1. ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลในท้องตลาด
  2. เมื่อทำการตรวจสอบแล้วต้องทำสรุปสำนวนข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการประนีประนอมดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป
  3. สุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ หรือสั่งให้ผู้ประกอบการจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อนำมาตรวจสอบการนำเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปใช้
  4. มีอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ กรณีผู้ประกอบการละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล
  5. สั่งให้ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเห็นสมควร
  6. แต่งตั้งคณะทำงานตามขอบข่ายอำนาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการผลิตภัณฑ์ฮาลาลต้องแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

การละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นเครื่องหมายเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหมวดเครื่องหมายรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541

 

tokyo-halal-trip-march2018-abusi-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%ae%e0%b8%b2

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการละเมิดเครื่องหมายการค้า
– พรบ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 108 / ป.อาญา มาตรา 273
– เครื่องหมายการค้า มาตรา 109 / ป.อาญา มาตรา 274
– เครื่องหมายการค้า มาตรา 110 (1)
– ประมวนกฎหมายอาญา มาตรา 272 (1) มาตรา 275

ผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจสามารถศึกษา
– ข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559

คำถามที่มักถูกถามอยู่เป็นประจำคือ
แล้วถ้าติดเครื่องหมายฮาลาลที่ไม่ใช่ สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนของ กอท. ล่ะ จะมีความผิดหรือหรือไม่ อย่างไร ขอชี้แจ้งอย่างนี้นะครับ หากพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามติดเครื่องหมายฮาลาลคงไม่มีความผิดหรอกครับ เพราะอย่างน้อยก็มีความเข้าใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและด้วยจิตสำนึกของการเป็นมุสลิม ส่วนถ้าผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนำไปติด อันนี้ซิครับน่าเป็นห่วงเพราะถือว่าหลอกลวงผู้บริโภค เพราะไม่มีใครรับรองหรือตรวจสอบ ยิ่งปัจจุบันมีวิธีการที่สร้างความเข้าใจผิดและพยายามสื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมเข้าใจผิดเช่น จ้างมุสลิมคลุมผ้ามาขายหน้าร้าน, ติดตราสัญลักษณ์ต่างๆ นอกเหลือจากนั้นแล้ว วลีเด็ดที่เรามักอยู่เสมอคือ มุสลิมทานได้,ร้านนี้ไม่มีหมู เป็นต้น ระวังกันบ้างนะครับ ทั้งผู้บริโภค และผู้ประกอบการ

 

ahr0cdovl3azlml

 

หากท่านพบเห็นการละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล หรือมีข้อสงสัย,ต้องการแจ้งเบาะแสการละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่านสามารถติดต่อได้ที่

คณะกรรมการการตรวจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
เบอร์ติดต่อ 02-949-2415,02-949-4146 ต่อ 114
มือถือ : 090-907-2646
โทรสาร : 02-989-9754

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์