“คนที่เสียสละในเรื่องศาสนาของเรา เราจะประทานความดีงามให้แก่เขา

คงไม่มีใครปฎิเสธได้ว่า ชื่อเสียง เกียรติยศ และคำชมเชยนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนา และนั่นก็เป็นเหมือนชิพตัวหนึ่งที่อัลลอฮฺ ทรงฝังไว้ให้อยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะควบคุมมันอย่างไร และหนึ่งในตัวควบคุมที่ดีก็คือ ความยำเกรงต่อพระองค์ เชื่อมั่นในผลตอบแทนที่พระองค์จะทรงมอบให้กับเรา ซึ่งมิอาจประเมินค่าได้

“นางสะอาด เดวี” หรือ “ฮัจยะห์มารียะห์” อายุ 70 ปี ผู้ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวง (อ่อนนุช56) ผู้อุทิศตัวให้กับงานด้านศาสนาและสังคมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ไม่เคยหวังชื่อเสียง เกียรติยศ หรือคำชมเชย ขอแค่ได้ช่วยเหลือเยาวชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากแม่ค้าขายข้าวเหนียวมูนแม่สะอาดในตลาดอารีย์ (ซ.อ่อนนุช43) อุทิศตัวเองมาช่วยเหลืองานด้านสังคมและศาสนา โดยเริ่มจากเห็นเด็กยากจนในชุมชนมีจำนวนมาก และเล็งเห็นว่าปัจจัยสำคัญยิ่งคือ การศึกษา ซึ่งการศึกษาที่ดี และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กนั้นจะทำให้เด็กในชุมชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ จึงคิดจะสร้างโรงเรียนขึ้นมา

 

dsc08696

 

“เมื่อประมาณปี 2543 หลังจากเลิกขายของมาสักระยะหนึ่งแล้ว ด้วยการเหนียต(ตั้งใจ)ไว้ว่าจะทำงานด้านศาสนาช่วยเหลือสังคม โดยเห็นเด็กยากจนในชุมชนมีจำนวนมากขึ้น จึงคิดว่าจะทำอย่างไรดี เราอยากจะสร้างโรงเรียนสักหนึ่งหลังแต่ก็ยังสร้างไม่ได้อันเนื่องจากปัจจัยอันน้อยนิด จากนั้นจึงไปปรึกษากับท่าน สก.ณัฐวุฒิ หมัดนุรักษ์ท่านก็ช่วยหางบประมาณมาสร้างโรงเรียนให้ โดยเราบริจาคที่ดินบริเวณรอบบ้านเพื่อเป็นพื้นที่สร้างโรงเรียน จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนคนยากจนได้มีความรู้ทั้งด้านศาสนาและด้านสามัญ”

“ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 130 กว่าคน เปิดรับเด็กอายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง – ก่อนประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดสอนทั้งศาสนาและสามัญควบคู่กัน ตั้งแต่เวลา 07.30-14.30 น. เรียกได้ว่าก่อนพ่อแม่ออกไปทำงานก็มาส่งลูกได้เลย นอกจากจะใช้เป็นสถานที่เรียนแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่จัดโดยภาครัฐและชุมชน เช่น เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนว่างงาน อบรมจริยธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเงินบริจาคจากหลายๆ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน อัลฮัมดุลิลาห์พระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.) ทรทงเมตตา ฮิดายะห์ให้สิ่งที่ดีงามและมีคุณธรรม อันเนื่องมาจากเราคิดทำทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน” ฮัจยะห์มารียะห์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ กล่าว

 

หลักในการดำเนินชีวิต

“ละหมาดขอดุอาอฺตลอด ก่อนหน้านี้ด้วยคิดว่าเราหมดวัยแล้ว จึงคิดว่าบั้นปลายในชีวิตอยากทำในเรื่องของศาสนา และหวังว่าอัลลอฮฺ(ซบ.) ทรงเมตตา และพระองค์ก็ทรงเมตตาทุกอย่างเพราะตนเองไม่สบาย ป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วเคยผ่าหัวใจมาแล้ว ตั้งใจมาอยู่ตรงนี้เพื่อสังคมอัลฮัมดุลิลลาห์ อัลลอฮฺ(ซบ.)ทรงเมตตาให้เราดีขึ้น หายดีเพราะมาทำงานศาสนาตามที่เหนียตไว้ จะได้น้อยมากหวังว่าอัลลอฮฺ(ซบ.)คงเมตตา ไม่หวังอะไรจากมนุษย์ คติเรายึดมั่นศาสนา เรื่องสุขภาพดีขอบคุณอัลลอฮฺ(ซบ.) เราอ่านดุอาอฺอยู่ประจำ อัลลอฮฺ(ซบ.) จะฮิดายะห์สิ่งที่ดีงามมาให้เรา”

 

14908192_1226347707408493_4963276863440978324_n

 

สิ่งที่ทำให้มีวันนี้

“หลายคนมองว่าทำไมเราทำได้ พระองค์อัลลอฮฺ(ซบ.) ต่างหากที่ทรงเมตตาเรา เวลาจัดงานมีคนบอกเราว่าทำไปเถอะของดีทำไปไม่มีใครทำได้ นอกจากเธอคนเดียว เขาก็ขอดุอาอฺให้ (อามีน) ตราบใดที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่เรายังแข็งแรงเราต้องทำ อัลลอฮฺ(ซบ.) กำหนดมาแล้ว”

 

ฝากถึงสังคมมุสลิม

“ในฐานะผู้หญิงที่มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม ขอฝากถึงหญิงไทย จะให้กำลังใจและชื่นชมผู้หญิงที่ทำงานเพื่อสังคมผู้หญิงมีศักยภาพในการทำงาน บางคนอาจมีความสามารถเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ ก็ขอให้มั่นใจในการทำงาน ผู้หญิงเราต้องมีอาชีพติดตัวไว้บ้างเพื่อแบ่งเบาภาระในครอบครัว ที่นี่เปิดสอนทำขนมหวานต่างๆ และที่ขึ้นชื่อคือโยเกิร์ตของเพื่อสุขภาพชุมชนเอื้ออารีย์ ท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาเรียนได้ฟรีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออารีย์ เลขที่ 28 ซ.อ่อนนุช 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 โทร.02-720-5146, 087-493-3799”

 

13886426_1146392485404016_4844926323416575796_n

 

ตำแหน่งทางสังคม

 • ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์
 • คณะกรรมการชุมชน
 • คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
 • อาสาสมัครสาธารณสุข
 • คณะกรรมการกลุ่มปลอบใจทายาท
 • วิทยากรประจำโรงเรียนสุเหร่าใหม่ ขนมไทย, นมโยเกิร์ต
 • วิทยากรส่งเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.)
 • หัวหน้าศูนย์โครงการกองทุนช่วยเหลือครอบครัวคุณธรรมมูลนิธิเพื่อคุณธรรม
 • เจ้าหน้าที่รับบริจาค ชมรมวิทยุภาคมุสลิม(อันยูมันอิสลาม)

 

ผลงานดีเด่น

 • ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งชุมชนเอื้ออารีย์ เขตสวนหลวงปี 2533 จนถึงปัจจุบัน
 • เป็นวิทยากรรับเชิญประจำโรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ติดต่อเพื่อเป็นปราชญ์แก่นักเรียนทุกปีการศึกษา
 • ได้รับรางวัลครอบครัวร่มเย็นประจำปี 2549 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับกรุงเทพมหานคร
 • ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพจากนมโยเกิร์ต
 • เข้าร่วมโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

 

แผนงานเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

 • ดำเนินการจัดอบรมเยาวชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคฤดูร้อนทุกปี ทำให้เยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งไม่เกิดปัญหาสังคมดำเนินการทุกๆปี 1 ครั้ง โดยให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน จนกิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี กิจกรรมครั้งนี้แต่ละปี อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 7 วัน
 • เป็นผู้จัดตั้ง กลุ่มแม่บ้านในชุมชนเอื้ออารีย์ และชุมชนใกล้เคียงทำอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตนมเปรี้ยวเพื่อจำหน่าย และเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
 • ผู้ประสานกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และศูนย์สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้ารับการรักษา นำโดยแพทย์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งกิจกรรมที่จัดทำขึ้นทุกปีนั้นมีผู้เข้ารับการบริการ ประมาณ 300 คน
 • ทางด้านศาสนา ให้การสนับสนุนการจัดงานของกลุ่มปลอบใจทายาท 5 มัสยิดในพื้นที่เขตสวนหลวงที่จัดกิจกรรมหารายได้ให้แก่ครอบครัวผู้ตายทุกประจำทุกปี
 • คุณแม่ตัวอย่าง ระดับสำนักงานเขตสวนหลวง พ.ศ.2551
 • แม่ผู้ทรงคุณธรรม ในงาน “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2553”
 • แม่ผูกพัน สร้างสายใยรักแห่งครอบครัว ในงาน “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2553”
 • แม่ “ทูตรักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร” ในงาน กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายราชินี” ประจำปี 2553

 

ประวัติการศึกษา

 • สามัญ : ชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา
 • ศาสนา : ชั้นศาสนาภาคบังคับ (โรงเรียนมัซลาฮาตุ้ลอิสลาม)

 

dsc08734

.

dsc08707

.

dsc08696

.

dsc08689

.

14264019_1180105218699409_857626892996523826_n

.

13901490_1137648042945127_7511343872579075333_n

.

13419193_1105378556172076_1272955769602602781_n

.

%c2%a7y%cc%88%e2%89%a5-y%cc%88%cf%80%e2%88%91%e2%88%9a-%e2%80%a1%c2%a5-a%e2%88%9a-%e2%88%8f%cf%80y%cc%88%cf%80%e2%80%a1o%cc%83%e2%97%8ae

.

dsc08749

.

dsc08746