เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง สาธาณณสุขอำเภอเบตง และชมรมจักรยานอำเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม“ปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล”

วันนี้ (20 ส.ค.60) ที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล ” โดยมี นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบตง นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธาณณสุขอำเภอเบตง และนายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ประธานชมรมจักรยานอำเภอเบตง นำนักปั่นชาวไทยและชาวมาเลเซีย กว่า 200 คน ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรมดังกล่าว ตามถนนสายแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเบตง ระยะทาง 10 กิโลเมตร พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก รวมทั้งแจกวัสดุควบคุมโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบตและก้านยมทูต แก่นักปั่นทุกคนอีกด้วย

นายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศมนตรีเมืองเบตง กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 คน ต่อ 1 ครอบครัว ช่วยกันดูแล เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับโรงพยาบาลเบตง สาธาณณสุขอำเภอเบตง และ ชมรมจักรยานอำเภอเบตง จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน ตื่นกลัวและตระหนักในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และขับเคลื่อนช่วยกันควบคุมป้องกันไข้เลือดออก และลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ในทุกกลุ่มอายุ

ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธาณณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า โรคไข้เลือดออกนั้นเป็นโรคประจำถิ่น พบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเฉลี่ย 80,000 – 100,000 ต่อปี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 70 – 100 รายต่อปี ส่วนภาคใต้พบผู้ป่วยได้มากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ เนื่องจากมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งอำเภอเบตงก็เช่นกันมีการระบาดที่รุนแรงและมีผู้เสียชีวิต นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 19 สิงหาคม 2560 อำเภอเบตงมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย และเสียชีวิต 1 ราย และพบมากที่สุดในเขตเทศบาลเมืองเบตง จำนวน 19 ราย จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมมือกันทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านและชุมชน เพื่อให้ปลอดจากไข้เลือดออก และสามารถนำมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก 5ป 1ข มาใช้ ได้แก่ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง ปฏิบัติเป็นประจำ และขัดภาชนะที่มีคราบไข่ยุงเกาะอยู่ คือ 1.ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำ 2.เปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำสำหรับอาบ 3.ปล่อย ปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัว หรือที่กักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด 4.ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขังในที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะยางรถยนต์ 5.ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ในช่วงฤดูร้อนต่อช่วงฤดูฝนต้องขอเพิ่ม 1ข คือ ขัดภาชนะที่เคยใช้กักเก็บน้ำก่อนนำมารองรับน้ำครั้งใหม่ เพราะภายในภาชนะดังกล่าว อาจจะมีไข่ยุงเกาะติดอยู่ เมื่อมีน้ำมาหล่อเลี้ยง ไข่ยุงจะสามารถฟักตัวเป็นลูกน้ำภายใน 20 – 60 นาที ไข่ยุงนี้จะมีอายุยืนเป็นปี แม้จะอยู่ในภาวะแห้งแล้งก็ตาม

pnoht600820001001007

pnoht600820001001003

pnoht600820001001009

แบ่งปัน