อ.กาบัง จ.ยะลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คลาสิคคาร์ ส่งเสริมศาสนา กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยวไทย – มาเล

วันนี้ (22 ก.ค 60) อ.กาบัง จ.ยะลา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ของ อ.กาบัง กิจกรรมสานสัมพันธ์คลาสิคคาร์ (รถโบราณ) ส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยวไทยมาเลเซีย โดยเชิญชวน รถโบราณ จากชมรมคลาสสิค เรโท ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประเทศมาเลเซีย มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน โดยมี ผู้สนใจนำรถเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอกาบัง กล่าวว่า อ.กาบัง จงยะลา เป็นอำเภอชายแดนที่มีอาณาเขตติดกับรัฐเคดาร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางด้านสังคม ในลักษณะเครือญาติ ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันเป็นประจำและยาวนาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับ เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย และเกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความมั่นคง ยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการอนุรักษ์รถยนต์รุ่นเก่า อ.กาบัง จึงได้จัดโครงการ สานสัมพันธ์คลาสิคคาร์ (รถโบราณ) ส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย ขึ้น  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้ไปร่วมกัน พัฒนาศาสนสถานตามมัสยิดต่างๆ ในพื้นที่ อ.กาบัง อีกด้วย

pnoht600722001009707_22072017_023220 pnoht600722001009706_22072017_023220 pnoht600722001009704_22072017_023220 pnoht600722001009703_22072017_023220 pnoht600722001009702_22072017_023220

แบ่งปัน