มีอูฐหลายร้อยตัวได้ตายลง เนื่องจากขาดแคลนน้ำและอาหารอย่างหนักจากการที่ไม่มีผู้ดูแล หลังกรณีพิพาทระหว่างซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ชาวการ์ตาผู้เป็นเจ้าของอูฐมากกว่า 15,000 ตัว และแกะอีกกว่า 10,000 ตัว ต้องกลับประเทศของตน หลังจากทางการซาอุดิอาระเบียสั่งปิดเส้นทางการคมนาคมกับกาตาร์ และมีอูฐกว่า 9,000 ตัว ถูกส่งให้กลับประเทศ

นอกจากอูฐแล้วยังมีสัตว์อื่นๆ ที่อดตายในบริเวณชายแดนของสองประเทศนี้ สัตว์บางตัวถูกทิ้งให้อดอยากในฟาร์มเนื่องจากไม่มีผู้ดูแล และบางตัวต้องอดตายอยู่ริมถนน

แบ่งปัน