วันที่ 9 มิ.ย. 62 อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยรายอ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะศิลปะและวัฒนธรรม ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลตรุษอิดิลฟิตรี หรือวันฮารีรายอ ของชาวมุสลิม ให้เด็ก เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สร้างสายใยความสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ฝึกทักษะชีวิตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้จักทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญเทศกาลฮารีรายอ ของวันสำคัญตามหลักศาสนาอิสลาม

ขณะที่มีพ่อแม่ ผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ความสนใจนำบุตรหลาน อายุระหว่าง 6-8 ปี จำนวน 18 คนเข้าร่วมการประกวด เพื่อเป็นหนูน้อยรายอกันอย่างคึกคัก โดยเด็ก ๆ แต่ละคนก็จะแต่งกายในชุดที่สื่อถึงเทศกาลฮารีรายออย่างน่ารัก และสวยงาม โดยการประกวดเริ่มจากการชี้แจงเกณฑ์การประกวด พร้อมแนะนำคณะกรรมการ การแสดงเปิดตัวของหนูน้อยรายอที่เข้าร่วมการประกวดทั้ง 18 คน ผู้เข้าประกวดแนะนำตัว ตอบคำถามทดสอบปฏิภาณไหวพริบ จากนั้นผู้เข้าประกวดเดินโชว์ตัว เพื่อให้บรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งต่างนำบุคคลในครอบครัว และญาติพี่น้อง มาเป็นแรงเชียร์ แรงใจ ให้หนูน้อยกันเป็นจำนวนมาก ร่วมให้คะแนโหวตขวัญใจหนูน้อยรายอ พร้อมนับผลโหวตก่อนประกาศผลการประกวด พร้อมมอบของรางวัล

สำหรับเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้ ซึ่งมีนางสาววัชรี ถ้วนถวิล ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้ยะลา และคณะกรรมการอีก 2 ท่าน ก็จะให้คะแนนจากบุคลิกภาพ (การเดิน การยืน กิริยามารยาท) รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย รวมทั้งปฏิภาณไหวพริบ (ตอบคำถามและสัมภาษณ์) ส่วนผลการประกวดผู้ที่คว้ารางวัลหนูน้อยรายอ ประจำปี 2562 ไปครอง เป็นของหมายเลข 3 คือ เด็กหญิงปณาลี อรุณสวัสดิ์ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท มงกุฎพร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของหมายเลข 6 คือ เด็กหญิงฮาวา เพชรพวง ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของหมายเลข 16 คือ เด็กหญิงฮาลาวาตี สะมะแอ ได้รับเงินรางวัล 1,200 บาท พร้อมสายสะพาย ส่วนรางวัลขวัญใจ TK Park Yala ซึ่งได้รับคะแนนโหวดสูงสุด 37 คะแนน เป็นของหมายเลข 8 คือ เด็กหญิงนูรลีน ดายะ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมสายสะพายไปครอง

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

4

.

6

.

5

.

1

แบ่งปัน