อิหร่านจัดตั้งศูนย์การแพทย์ 50 แห่ง สำหรับผู้แสวงบุญชาวอิหร่านที่ไปทำฮัจย์

สำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลาม (IRNA) รายงานว่า ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ฮัจย์ IRCS Taher Doroudi กล่าวว่า มีหลายหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับการเตรียมศูนย์การแพทย์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาและให้บริการชาวอิหร่านที่จะเดินไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

โดยศูนย์การแพทย์นี้คาดว่าจะจัดตั้งขึ้นที่โรงแรมในเมืองมักกะฮ์และมาดีนะห์ และเปิดให้บริการแก่ชาวอิหร่านตลอด 24 ชั่วโมง

ในช่วงเทศกาลฮัจย์ทุกๆ ปี จะมีชาวอิหร่านไปแสวงบุญเช่นเดียวกับชาวมุสลิมชาติอื่นๆ โดยสภากิจการฮัจย์ของอิหร่านกล่าวว่า ในปีนี้มีชาวอิหร่านที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ กว่า 86,500 คน โดยใช้เที่ยวบินทั้งสิน 335 เที่ยวบิน

แบ่งปัน