7dab338c4836911351609d0d01243b69fc0cc208

เดอะแพนเนซูล่ากาตาร์ รายงานว่า(6ก.พ.60) เชค ดร.ซาเล็ด บิน อับดุลลาห์ บิน ฮามิด อิหม่ามของมัสยิดในนครมักกะห์ได้กระตุ้นให้คนควรจะมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข เน้นหนักในการอยู่ร่วมกันและสามัคคี เขาพูดที่งานที่จัดโดยกระทรวงกิจการเอากาฟอิสลามที่มัสยิดรัฐ, ที่มัสยิดอิหม่ามโมฮัมเหม็ด บิน อับดุลวาฮับ ในดัฟนา

“วันนี้การอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญมาก…อิสลามให้ความสำคัญเป็นพิเศษและสำคัญมากอย่างชัดเจนในชีวิตทางสังคมในเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของมาดีนะห์, ระหว่างในยุคของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) และในช่วงเวลา Rashidun Caliphs” เขาพูด

“อิสลามมุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกันกับการให้อภัยเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน สังคมมาดีนะห์ ในช่วงระยะเวลาของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) เป็นเหมือนสังคมของเราที่ชาวมุสลิม ชาวยิว และชาวคริสต์ และชาวที่นับถือหลายพระเจ้าก็อยู่ด้วยกัน การอยู่ร่วมกันเป็นการที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สนใจคนอื่นๆ แต่ที่จะร่วมกันทำมาหากินในหมู่คน การอยู่ร่วมกันควรจะมาจากภายในเพื่อให้ความสัมพันธ์ในเชิงบวกที่จะมีขึ้นในหมู่คนของชุมชน” เขากล่าวในการบรรยายเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงยุติธรรมและสมาชิก ประชาชน อิหม่ามที่ถกเถียงกันอยู่ในแง่ของโองการอัลกุรอานและประเพณีทำนายว่าความแตกต่างคือธรรมชาติของมนุษย์ว่าจุดประสงค์คือเพื่อบรรลุสังคมแบบบูรณาการ

“ความแตกต่างสามารถจัดการผ่านอุดมการณ์ของการเปิดกว้าง เพราะจิตใจแคบจะไม่สามารถมีตัวเลือกอื่นๆ การทำความเข้าใจคนอื่นๆไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความเชื่อมั่นด้วยกับความเห็นของคนอื่นๆ แต่ต้องเคารพแง่มุมของคนอื่นๆ”

การดำรงอยู่ของนิกายแห่งความคิด ความเป็นมา, ในโรงเรียน, ผู้คน, และชนเผ่า แต่ของมนุษย์กับธรรมชาติมีมาตั้งแต่กำเนิด การอยู่ร่วมกันสามารถทำได้เพียงผ่านหลักการของพี่น้องปฏิรูปตัวเองในความเสมอภาค ความรัก ความเมตตา และความอดทน” เขาเน้น

ประเทศ GCC แสดงตัวอย่างในอุดมคติของความร่วมมือและความสามัคคี แม้จะมีเหตุการณ์ควาไม่สงบในภูมิภาค, ตามที่ดร.ฮามิด พวกเขาได้อยู่ด้วยกันและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงอื่นๆ

ในตอนท้ายของการบรรยาย อิหม่ามเรียกร้องอิหม่ามของมัสยิดและนักเทศน์สำหรับการฝึกการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีในชีวิตของพวกเขา

“เราควรจะอยู่ร่วมกันเป็นบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ที่ให้ความสนใจสิ่งอื่นใด มนุษย์ก่อเกิดที่จะสูญเสียทุกอย่าง” เขากล่าวในการบรรยาย

Sheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Hamid, Imam of the Grand Mosque in Makkah has urged people to live peacefully stressing on coexistence and harmony.

แบ่งปัน