อิสตันบูลของประเทศตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำโลกมุสลิมชนกลุ่มน้อย เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาของมุสลิมชนกลุ่มน้อยในหลายประเทศ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน จาก 100 ประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดโลกมุสลิมชนกลุ่มน้อย ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นนักวิชาการ นักกิจกรรม นักข่าว และนักเขียนชาวมุสลิมที่สามารถอำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีและมุสลิมชนกลุ่มน้อยในแต่ละประเทศได้

การประชุมสุดยอดมีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาหลักของชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อย การแก้ปัญหาของพวกเขาและการส่งเสริมด้านการศึกษาและการบริการทางศาสนา ในวันแรกของการประชุมสุดยอดผู้เข้าอบรมจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับอดีตและอนาคตของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม วันที่สองอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยในมุสลิม ในวันที่สามจะมีการหารือเกี่ยวกับบริการทางศาสนาของชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมความต้องการในการศึกษาศาสนาและสิ่งพิมพ์ ในวันสุดท้ายจะมีการอ่านรายงานสรุปและผู้เข้าอบรมจะได้เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอิสตันบูล

แบ่งปัน