อินโดนีเซียจะให้วัคซีนโควิด-19 ให้ประชากรวัยทำงาน อายุ 18 – 59 ปี เป็นกลุ่มแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ประชาชนวัยทำงานจำนวนมากตกงาน ส่งผลให้เศรษฐกิจอินโดนีเซียถดถอยครั้งแรกในรอบ 2 ทศวรรษ ส่วนประชากรกลุ่มที่ 2 ที่จะได้รับวัคซีน คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
สำหรับวัคซีนของ Sinovac เป็นวัคซีนส่วนใหญ่ที่จะฉีดให้ประชากรชาวอินโดนีเซีย กว่า 181 ล้านคน
ตั้งแต่ มี.ค. 63 – ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อกว่า 939,000 ราย
และมีผู้เสียชีวิตกว่า 27,000 คน

ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบ่งปัน