นายยูซุฟ คัลลา รองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ยืนยันต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติว่า อินโดนีเซียยังคงให้ความร่วมมือในปฏิบัติการรักษาสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลก โดยจะส่งกำลังทหารเพิ่มอีกประมาณ 500 นายในปีหน้า พร้อมระบุด้วยว่า ปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียม ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเผชิญ รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการบ่อนทำลายประชาธิปไตย นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

แบ่งปัน