อินโดนีเซียยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟกูนัง อากัง บนเกาะบาหลี หลังมีการเคลื่อนไหวภายในภูเขาไฟเพิ่มขึ้น

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานภูเขาไฟแห่งชาติอินโดนีเซียเปิดเผยว่า คำเตือนถูกยกระดับขึ้นสู่ระดับเกือบสูงสุดเมื่อคืนวานนี้ พร้อมทั้งได้ขยายเขตอันตรายออกไปทางเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาไฟ ส่วนเขตอพยพนั้นในความเป็นจริงได้กำหนดพื้นที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตรจากปากปล่องภูเขาไฟ แต่ได้ขยายออกไปเป็น 7.5 กิโลเมตรทางเหนือ ใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้

ด้านโฆษกสำนักงานภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแจ้งว่า ขณะนี้มีชาวบ้าน 44 คนอพยพออกจากพื้นที่แล้ว อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบ และรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ภูเขาไฟดังกล่าวเคยปะทุระหว่างปี 2506-2507 และยังไม่สงบ

แบ่งปัน