ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดอำเภอปะนาเระตาดีกาสัมพันธ์ ปี 2564 โดยมี นายเอกสิทธิ์ สองเมือง รักษาการณ์นายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครูตาดีกา ผู้นำชุมชนและผู้แทนองค์กรต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายเอกสิทธิ์ สองเมือง รักษาการณ์นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่าโครงการตาดีกาสัมพันธ์เป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสามัคคีระหว่างนักเรียนและครูโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา พัฒนาสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา โรงเรียนตาดีกา และชุมชน พร้อมส่งเสริมทักษะทางวิชาการด้านศาสนา และทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่ มีโรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 34 โรงเรียน กิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรด การแข่งขันฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล และกีฬาประเภทต่างๆ อีกด้วย

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน