รายงานจาก ‘2018 Global Muslim Travel Index’ เปิดเผยว่า อาเซอร์ไบจัน ติดอันดับที่ 10 ในจำนวน 130 ประเทศ ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมุสลิม

เว็ปไซท์ Crescent Rating ระบุว่า ประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมุสลิม สำหรับปี 2018 คือ มาเลเซีย ส่วน ส่วนในความเห็นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่มุสลิม สิงคโปร์ คือประเทศที่มีผู้อยากมาท่องเที่ยวมากที่สุดประเทศตุรกี ติดอันดับที่ 4 ในรายการประเทศที่นักท่องเที่ยวมุสลิมต้องการมาเยือน ส่วนอันดับที่ 5 คือ ประเทศคาซัคสถาน และจอร์เจียติดอันดับที่ 61

เว็ปไซท์ Crescent Rating ของสิงคโปร์ ได้จัดอันดับ และจัดทำดัชนีการท่องเที่ยวของมุสลิมเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินเงื่อนไขต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยข้อมูลในด้านสถานที่พักผ่อน การขอวีซ่า สถานที่ละหมาด ความสามารถในการเข้าถึงและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ / อาหารฮาลาล และเงื่อนไขของการเข้าพักในโรงแรมต่างๆผู้เชี่ยวชาญได้คาดคะเนว่า มุสลิมจะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 156 ล้านคน ภายในปี 2020 และตลาดการท่องเที่ยวของมุสลิมจะเพิ่มมูลค่าถึง 200,000 ล้านดอลล่าร์ทีเดียว

ที่มา : tangnamnews

แบ่งปัน