สภากิจการฮัจย์ของอังกฤษและสถานีตำรวจในลอนดอน เตือนผู้ที่มีความประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ซาดุดิอาระเบียว่า ให้ระวังบริษัทตัวแทนฮัจย์หรือทัวร์ฮัจย์ต่างๆ ถึงความน่าเชื่อถือ แม้ว่าคดีการฉ้อโกงจากบริษัทตัวแทนฮัจย์นั้นจะลดลงไปช่วงปีที่ผ่านมา

การฉ้อโกงของบริษัทตัวแทนฮัจย์นั้นจะอยู่ในรูปแบบของการขายแพคเกตที่หลอกลวง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง มักเกิดขึ้นกับบริษัทตัวแทนฮัจย์ที่ไม่ได้มารตฐาน ซึ่งปัญหาในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดในสหราชอาณาจักรที่เดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นในไนจีเย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ด้วย

เทศกาลประกอบพิธีฮัจย์สำหรับปีนี้ จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม สภากิจการฮัจย์ของอังกฤษได้เผยว่าอัตราของคดีการฉ้อโกงเรื่องฮัจย์นั้นน้อยลง เนื่องจากมีการตอบโต้ผู้ที่ทำผิดด้วยกับบทลงโทษทางกฎหมายอย่างจริงจัง นายราชิด โมกราเดีย ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งสภากิจการฮัจย์ของอังกฤษได้เน้นย้ำว่าให้ผู้ที่ต้องการไปแสวงบุญนั้นตรวจสอบบริษัทตัวแทนฮัจย์ให้รอบคอบ โดยบริษัทนั้นต้องมีการลงทะเบียนและได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบกิจการฮัจย์ (ATOL)

เขายังกล่าวต่ออีกว่า ผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจที่จะศึกษาวิธีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ถูกต้อง รวมถึงไม่ค่อยใส่ใจบริษัททัวร์ฮัจย์ว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ จากผลสำรวจเมื่อปี 2016 มีผู้แสดงบุญ 47 เปอร์เซ็น ที่ไม่เช็คว่าบริษัททัวร์ฮัจย์ที่ตนจะไปนั้นมีใบอนุญาติหรือไม่ และอีก 29 เปอร์เซ็น นั้นไม่ทราบว่าใบอนุญาติสำหรับประกอบกิจการฮัจย์ (ATOL) คืออะไร

นายคอลิด เปอร์เวส เลขาธิการสมาคมฮัจย์แห่งอังกฤษ ได้เผยถึงสัญญาณที่ดีที่จะเป็นทางออกของปัญหาเหล่านี้ คือการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อไม่ให้ผู้แสดงบุญนั้นถูกผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบ และยังส่งเสริมในด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อทำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับใบอนุญาตอย่างสำหรับประกอบกิจการฮัจย์ (ATOL) โดยผู้ที่มีความประสงค์ทำฮัจย์นั้นต้องไปกับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

แบ่งปัน