1.ต้องเป็นมุสลิม เพราะกาฟิรนั้น อิบาดะห์ของเขาจะไม่ถูกรับตราบที่เขายังครองความเป็นการฟิรอยู่
2.ต้องบรรลุศาสนภาวะ ทุกศาสนิกจะไม่เป็นภาคบังคับสำหรับมุสลิม จนกว่าเขาจะบรรลุศาสนภาวะ
3.ต้องมีสติสัมปชัญญะ เพราะผู้ที่ขาดสติจะไม่อยู่ในอาการที่จะถูกบังคับทางศาสนาได้ หลักฐานในเงื่อนไขข้อนี้และก่อนจากนี้คือคำสอนของท่านนบี(ซ.ล.)ที่ว่า: “การบังคับทางศาสนาจะถูกยกออกไปจาก 3 คน คือ คนนอนหลับจนกว่าจะตื่น หนึ่งคนเป็นเด็กจนกว่าจะบรรลุศาสนภาวะหนึ่ง และคนวิกลจริตจนกว่าจะได้สติอีกหนึ่ง” บันทึกโดยอาหมัดและอบูดาวุด
4.ต้องมีความสามารถ เพราะอัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับบ่าวของพระองค์ที่ไร้ความสามารถ พระองค์ทรตรัสว่า “อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับชีวิตใดๆนอกจากจะให้ความกว้างขวางแก่ชีวิตนั้น” อัลบาก้อเราะห์ โองการที่ 286
5.ต้องไม่อยู่ในภาวะผู้เดินทาง เพราะผู้เดินทางนั้นศาสนาอนุญาตให้เขาละการถือศีลอดได้ เพียงแต่ว่าเขาจะต้องชดใช้ภายหลัง อัลลอฮฺทรงตรัสว่า “และผู้ใดป่วยหรือเดินทางก็ให้เขาไปชดใช้ในวันอื่นๆ” อัลบาก้อเราห์โองการที่ 185
6.ต้องปราศจากข้อห้ามการถือศีลอด อันเนื่องมาจากการมีเฮด และการนิฟาส ดังนั้น ผู้ที่มีเฮด(รอบเดือน) และนิฟาส(เลือดหลังคลอดบุตร) ไม่อนุญาตให้ถือศีลอดและทั้งสองต้องชดใช้การถือศีลอดเมื่อพ้นภาวะดังกล่าวหลังรอมฎอน
6. บุคคลที่เห็นเดือนควรกล่าวอะไร?
ตอบ ศาสนบัญญัติให้มุสลิมที่เห็นเดือนกล่าวตามที่ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวคือ “อัลลอฮุมมะอะฮิลละฮูอะลัยนา บิลยัมมิวั้ลอีมาน วัสสลามะติวั้ลอิสลาม รอบบีวะรอบบุกั้ลลอฮฺ” (โอ้อัลลอฮฺขอทรงโปรดให้เดือนปรากฎแก่เหล่าข้าฯ ด้วยความมีศิริมงคล ความมีศรัทธามั่น ความสงบสุขและความปลอดภัย) หะดิษบันทึกโดยอิหม่ามอาหมัด
7.เมื่อฉันเริ่มถือศีลอดที่เมืองไทย ต่อมาตอนกลางเดือนรอมฎอนฉันเดินทางไปมักกะห์ พบว่าที่มักกะห์นั้นเขาเริ่มถือศีลอดต่างกับที่เมืองไทย พอสิ้นเดือนพวกเขาก็ออกอีดคนละวันกับที่เมืองไทย ฉันควรจะทำอย่างไร?
ตอบ ให้ท่านออกอีดพร้อมกับพวกเขาขณะที่ท่านอยู่ในมักกะห์ เมื่อรวมวันนับแต่วันแรกที่ท่านถือศีลอดมาจนวันสุดท้ายได้ 29 วันหรือมากกว่านั้น แม้จะเกิน 30 วันก็ตาม เพราะท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “การถือศีลอดนั้นคือ วันที่ท่านถือศีลอดกัน และการออกอีดคือ วันที่พวกท่านไม่ได้ถือศีลอด และอีดอัฎฮาคือ วันที่พวกท่านทำกุรบานกัน” บันทึกโดยตินมีซี หมายความว่า : จำเป็นที่ท่านต้องถือศีลอด ต้องเลิกถือศีลอด และต้องออกอีกอัฎฮา พร้อมๆกับบรรดามุสลิมีนในประเทศนั้นๆ นอกจากว่าหากท่านถือศีลอดแต่แรกจนวันสุดท้ายนับดูแล้วไม่ถึง 29 วัน ให้ท่านทำการชดใช้ส่วนที่ขาดหลังเดือนรอมฎอน เพราะว่าท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวว่า “เดือน(ในศาสนาอิสลาม)นั้นมี 29วัน และมี 30 วัน”

19-1

แบ่งปัน