วันที่ 3 มี.ค. 63 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า อำเภอรือเสาะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ได้จัดโครงการ “ลด ละ เลิก บุหรี่ ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข เพื่อคนรอบข้าง” โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดจำนวนผู้สูบให้น้อยลง 2.เพื่อป้องกันผู้สูบรายใหม่ 3.จำกัดพื้นที่ สูบให้น้อยลง 4.เพื่อใช้มาตรการทางสังคมด้วยกัน เป้าหมาย 1.ประชาชนผู้สูบบุหรี่และยาสูบ 2.นักเรียนชั้น ป.6 ถึง ม.3 ผลที่คาดหวังจะได้รับ 1.ทำให้ประชาชนผู้สูบบุหรี่สำนึกและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง 2.มีพื้นที่สูบบุหรี่น้อยลง หรือสามารถจำกัดพื้นที่สูบให้ห่างไกลจากประชาชนทั่วไป 3.มีความหวังในการเฝ้าระวังผู้สูบรายใหม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่หรือยาสูบ

มีนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำงานเพื่อสังคมในการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่และยาเสพติดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย กล่าวโดยสรุปว่า การเลิกสูบบุหรี่อยู่ที่ใจ บุหรี่ทำให้เกิดโรคมากมาย เลิกแล้วจะทำให้สุขภาพดี สารในบุหรี่อาจทำให้ตาบอดได้ นิโคตินทำให้คนติดบุหรี่ โดยเสนอแนะวิธีการสูบบุหรี่ 7 ขั้นตอน 1.ตั้งใจเลิกเพื่ออัลลอฮ์ 2.หาสาเหตุ มีประโยชน์อะไรที่สูบบุหรี่ 3.มีคนให้กำลังใจ คือภรรยา 4.เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันจากสูบบุหรี่ หันมาออกกำลังกาย 5.เตรียมวิธีรองรับ ถ้าเกิดกรณีอยากสูบบุหรี่ จะทำอย่างไร 6.เตรียมอุปกรณ์ เช่น กอเอี๊ยะ ติดหน้าอกเพื่อดูดนิโคติน เคี่ยวหมากฝรั่งเป็นบางช่วง 7.เริ่มดำเนินการทันที่ หักดิบ และดูอาขอจากอัลลอฮ์

ด้านนายอาหามะฟารี โละมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี กล่าวว่า ตำบลสามัคคีเป็นตำบลนำร่องเลิกสูบบุหรี่ทั้งตำบล เป็นตำบลแรกของจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเก็บเงินไปประกอบพิธีฮัจย์หรือไปอุมเราะห์ ที่เมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ดีกว่าได้ความสุขกายสุขใจและได้บุญ หลังจากนั้นก็มีการมอบป้ายให้อิหม่ามมัสยิดต่างๆ 12 มัสยิดในตำบลสามัคคีเพื่อเป็นสัญญาใจว่าจะรณรงค์เลิกสูบหรี่อย่างจริงจัง โดยมีนายมะกาตา เจ๊ะแล ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีเป็นผู้ประสานงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน