pnoht600321001030401

ที่โรงเรียนตาดีกา บ้านยือแร หมู่ที่ 2 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะรัง เป็นประธานเปิดโครงการ หมู่บ้านยือแร หมู่บ้านปลอดถังขยะ โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนบ้านยือแร เข้าร่วมในพิธี กว่า 100 คน

นายซุลกิฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง จัดทำโครงการดังกล่าว ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ท้องถิ่นจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อมุ่งเน้นลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย โดยสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปัตตานี วาระ 1 ปัตตานีเมืองสะอาด โดยการให้ประชาชนในหมู่บ้าน แยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ออกมารวบรวมเพื่อจำหน่าย ส่วนขยะอื่นๆ ให้จัดเก็บใส่ถุงพลาสติก ซึ่งจะมีรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล มารับในช่วงเวลาที่กำหนดคือ 06.00-06.30 น. ของทุกวัน

pnoht600321001030402 pnoht600321001030403

กิจกรรมภายในงาน ประธานมอบถุงพลาสติกสีดำและสีแดงแก่ตัวแทนชาวบ้าน เพื่อใช้จัดเก็บและคัดแยกขยะ รับมอบถังขยะคืนกลับองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นสักขีพยานการนำขยะขวดพลาสติกที่ผ่านการคัดแยก จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบล เปิดป้ายโครงการหมู่บ้านต้นแบบ ยือแร ถนนปลอดถังขยะ และเยี่ยมเยียนพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายด้วย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน