วันที่ 19 ธ.ค. 62 ที่มัสยิดบ้านยะรม หมู่ที่ 3 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ นายอำเภอเบตง เป็นปานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาสันติสุข ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม… เคลื่อนที่ สร้างความสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พ.จ.ท.อนันต์ บุญสําราญ กล่าวว่า กิจกรรมออกหน่วยบริการแก่ประชาชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม… เคลื่อนที่ เป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสภาสันติสุข ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลทางราชการ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายในการคืนความสุขแก่ประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกขึ้น ส่งเสริมและแนะนำอาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยภายในงานมีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากจน และการออกบูธให้บริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การประนีประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการปศุสัตว์ การประมง การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน