นายรอมือลี หะยีแล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพื่อนต่างวัย ห่วงใยผู้แก่ชรา ประจำปี 2560 ที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส และกล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุหรือคนชราในพื้นที่ตำบลกะลุวอ จึงกำหนดจัดโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุ รู้จักการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะส่งผลทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ทำให้คนรอบข้าง ทั้งคนในสังคมและครอบครัวมีความสุข เป็นการลดลดช่องว่างระหว่างวัย อีกทั้งผู้สูงวัยได้รับทราบถึงการสนับสนุนและเอาใจใส่โดยหน่วยงานของรัฐ ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือที่จะทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 250 คน ที่เข้าร่วมโครงการใน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และต้อนรับรอมฎอน

แบ่งปัน