อบจ.ยะลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะศาลาดูดวงจันทร์ที่ยะหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาดูดวงจันทร์ในการกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับอำเภอยะหา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา เทศบาลตำบลยะหา องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา หน่วยทหารพรานอำเภอยะหา โรงเรียนบ้านอาสิณยะหาและโรงเรียนบ้านพงกูแว ได้ร่วมกันทำความสะอาดด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และกำจัดขยะมูลฝอยที่บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ยะหา ยอดเขาปาเร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งประชาชนจากพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงขึ้นมาดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 รอมฎอน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี

นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอยะลาจำนวนกว่า 100 คน ขึ้นมาพัฒนาและทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า และกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณโดยรอบของสถานที่ศาลาดูดวงจันทร์ยะหา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะมาดูดวงจันทร์ ในการกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดของการถือศีลอด และเดือนต่างๆ ของอิสลาม นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วม และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกต่อการรักษาความสะอาด ความสวยงามและระบบนิเวศน์ของศาลาดูดวงจันทร์ยะหาอีกด้วย

pnoht600525001003308

แบ่งปัน