วันนี้ (30 พ.ค. 62) ที่บริเวณศาลาดูดวงจันทร์ เขาปาเระ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นจุดดูดวงจันทร์ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ในการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะวันฮารีรายออิดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึง ตามตามประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องให้ชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเชาวัล (วันฮารีรายออิดิลฟิตรี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ล่าสุดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำโดย ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ตำบลยะหา และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้บริเวณโดยรอบศาลาดูดวงจันทร์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนใน จ.ยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเดินทางมาดูดวงจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายนนี้

ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Day จัดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกปีในช่วงก่อนถึงกิจกรรมดูจันทร์เสี้ยว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ต้องการมาดูจันทร์เสี้ยว เพื่อกำหนดวัน 1 ซาวาล ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งเป็นวันอิดิลฟิตรี

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกต่อการรักษาความสะอาด ความสวยงาม และระบบนิเวศน์ของพื้นที่แห่งนี้อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

แบ่งปัน