จากที่ก่อนหน้านี้มูลนิธิ “ร็อฟฮาน” กำหนดจัดงาน “สุขแห่งสยาม” ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยได้เชิญบุคคลชั้นนำมาร่วมงาน ทำให้คนเข้ามาคัดค้านและท้วงจริงเป็นอย่างมากเนื่องจากวันดังกล่าว เป็นครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่

ล่าสุดได้ประกาศยกเลิกงาน “สุขแห่งสยาม” แล้ว โดยนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรมว.มหาดไทย ได้ทำหนังสือท้วงติงไปยังอธิบดีม.ฟาตอนี ระบุว่า จากภาพประชาสัมพันธ์แสดงถึงความอกตัญญูไม่รู้บุญคุณแผ่นดิน ทั้งที่รู้ว่าในวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันระลึกถึงวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ทำไมถึงได้จัดงานที่เรียกว่า “สุขแห่งสยาม” ทั้งที่ได้มาอาศัยอยู่ใต้บรมโพธิ์สมภาร ตั้งแต่บรรพบุรุษ แสดงถึงความไม่สำเหนียก ในจิตใต้สำนึก ที่ควรจะระลึกถึงวันสำคัญของชาติที่ได้กำหนดไว้ในปฎิทิน ซึ่งเป็นวันสูญเสียกษัตริย์ที่พสกนิกรชาวไทยให้ความเคารพรักมากที่สุด ดันกลับมาจัดงานชื่อ สุขแห่งสยาม ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถ ร่วมงานกับมหาวิทยาลัยของท่าน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรที่ร่วมกันจัดงานนี้ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากกรรมการและอุปนายกของสภามหาวิทยาลัยฟาตอนี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ซึ่งทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี ได้ทำหนังสือตอบนายอารีย์ วงศ์อารยะ ระบุ่วา ได้โทรศัพท์ถึงนายมุริด ทิมะเสน ผู้จัดงาน ซึ่งได้มีการยกเลิกการจัดงานในวันดังกล่าว ในฐานะพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ได้ทรงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิม

‘ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อสิ่งที่เกิดขึ้น และขอประทานโทษเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้’ ดร.อิสมาแอลลุตฟี จะปะกียา ระบุในหนังสือ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก MTodayมูลนิธิ ร็อฟฮาน
.

1538465226052

.