นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองสตูล วิทยาลัยชุมชนสตูล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสตูล และมัสยิดมำบัง กำหนดจัดงาน “สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444” ตอนสตูลศรีวิไล (Satun Indah) ประจำปี 2566 เพื่อเฉลิมฉลองวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1444 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในจังหวัดสตูล

จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสตูลและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน“สตูล อีดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮิจเราะห์ศักราช 1444” ตอนสตูลศรีวิไล (Satun Indah) ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. ภายในงานฯ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมเปิดบ้านทำนูหรี , การออกบูธอาหารคาวหวานอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดสตูล , การแสดงปันจักสีลัต จิตวิญญาณแห่งมลายู สู่วัฒนธรรมแห่งอาเซียน , การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง , ทอล์คโชว์ปะหวาจัดให้ พร้อมไลฟ์สดบรรยากาศภายในงาน

ที่มา ThaiNews

แบ่งปัน