องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ระบุ อิสลามโมโฟเบีย(Islamophobia)ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่ออิสลามและชาวมุสลิมในบางพื้นที่ของโลก

การนำเสนอรายงานในที่ประชุมสภารัฐมนตรีต่างประเทศครั้งที่ 44 ประเทศไอวอรี่โคสต์ เลขาธิการ OIC นาย Yousef Al-Othaimeen กล่าวว่า “แนวโน้มการเติบโตของอิสลามโมโฟเบียยังไม่ลดลง ชาวมุสลิมได้ถูกข่มขวัญและเลือกปฏิบัติ สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามถูกดูถูก คนที่มีเครื่องแต่งกายแบบอิสลามถูกกำหนดเป้าหมายด้วยความเกลียดชัง ผู้หญิงที่คลุมฮิญาบถูกทารุณกรรมบนท้องถนนและในที่สาธารณะ บางรัฐบาลสวมเครื่องแต่งกายของอิสลามผิดกฎหมายหรือ จำกัดสถานที่ละหมาดของชาวมุสลิม นักการเมืองและสื่อมวลชนเผยให้เห็นภาพความชั่วร้ายของศาสนาอิสลาม การกระทำของกลุ่มหัวรุนแรงใช้ชื่อของศาสนาอิสลาม แถลงการณ์และการกระทำของพวกเขาไม่เพียง แต่ขาดความรับผิดชอบ และยังเอื้อต่อเรื่องที่รุนแรงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย “

แบ่งปัน