องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) จะจัดบูธต่อต้านอิสลามโมโฟเบียในกรุงลอนดอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและผู้แทนภาคประชาสังคมเพื่ออธิบายรายละเอียดการต่อต้านอิสลามโมโฟเบีย

การจัดบูธในครั้งนี้ได้ร่วมกับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอิสลาม (ISESCO) และเป็นเจ้าภาพโดยศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม (ICC) ในกรุงลอนดอน ผู้เข้าร่วมจะมองไปที่ปรากฏการณ์ของอิสลามโมโฟเบีย จากมุมมองด้านกฎหมายและด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงวิธีการที่ได้รับการคุ้มครองและจัดการหรือส่งเสริมในสื่อตลอดจนบทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมในการจัดการกับการเหยียดผิวการเกลียดชังและการหมิ่นประมาทศาสนา

แบ่งปัน