องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสองวันในวันที่ 28 และ 29 มิถุนายนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 7 เรื่องบทบาทสตรีในการพัฒนาประเทศสมาชิกในเมืองหลวงของบูร์กินาฟาโซในกรุงวากาดูกู

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะกล่าวถึงการริเริ่มหลายอย่างรวมถึงความพยายามของหน่วยงานและสถาบันต่างๆในการสนับสนุนความสามารถของผู้หญิง เสริมสร้างร่างข้อเสนอของธนาคารครอบครัวที่สนับสนุนโดยหอการค้าอิสรภาพอุตสาหกรรมและการเกษตรของประเทศอิรัก (ICCIA) และแนวคิดเกี่ยวกับรางวัล OIC สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสตรี ตามคำขอร้องของสภารัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงที่ 45 ในกรุงธากา 2018

แบ่งปัน