15939460-1487134979-uid14871349800976-640x360

ดับเบิลยูอาร์เอฯ รายงานว่า (20ก.พ.60) องค์กรสิทธิมนุษยชนมุสลิมและการสนับสนุนองค์กรที่กระตุ้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้มีการตรวจสอบการเรียกร้องไปสู่การใช้ความรุนแรงในนอร์ทแคโรไลนา
สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลาม กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการนำมาเป็นหัวข้อในการประชุม

สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ผู้เข้าร่วมพูดแทรกว่าให้มี “การเริ่มฆ่าคนและพาพวกเขาออกไป”

ผู้อำนวยการของแคร์ เรียกร้องให้เอฟบีไอเช่นเดียวกับหน่วยงานท้องถิ่นและรัฐเปิดการสอบสวนทางอาญา

The nation’s largest Muslim civil rights and advocacy organization urged law enforcement Saturday to probe a potential call to violence in North Carolina.

แบ่งปัน