ผู้เชี่ยวชาญอาหรับและนานาชาติเรียกประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติเพื่อใช้มาตรการในทางปฏิบัติเพื่อปกป้องเมือง เยรูซาเล็ม ในการสัมมนาที่จัดขึ้นโดยองค์กรอาหรับเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหราชอาณาจักร (AOHR UK) ภายใต้หัวข้อ “กรุงเยรูซาเล็มเป็นประตูสู่สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” ในกรุงลอนดอน ผู้บรรยายได้กล่าวถึงผลกระทบจากการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่รับรองกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล

Mohamed Jamil ผู้อำนวยการ AOHR สหราชอาณาจักร กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้นำสหรัฐฯ ไม่ถูกต้องเนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่ากรุงเยรูซาเล็มอยู่ภายใต้การยึดครองและด้วยเหตุนี้มาตรการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยอิสราเอลผ่านช่วงปีแห่งความขัดแย้ง ไม่ถูกต้อง

 

 

แบ่งปัน