หากเราขับรถเดินทางไกล พอถึงเวลาละหมาดแล้ว เราพยายามขับหามัสยิดแต่ไม่เจอ เราจะสามารถอาบน้ำละหมาดจากน้ำขวดที่เราซื้อกินได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ      การละหมาดฟัรดูห้าเวลา ศาสนากำหนดเวลาไว้ชัดเจนในแต่ละละหมาด ดังนั้น เมื่อถึงเวลาก็ให้ละหมาด ณ สถานที่ใดก็ได้หากสถานที่นั้นสะอาด ข้างทาง บนพื้นถนน หรือที่อื่นใด ไม่จำเป็นต้องละหมาดในมัสยิดเท่านั้น ส่วนการเอาน้ำดื่มในขวดไปอาบน้ำละหมาดนั้นถือว่าใช้ได้ อินชาอัลลอฮฺ

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน