นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประจำเมืองมาดีนะห์ กล่าวว่า กระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้เชิญเจ้าหน้าที่ทางการของแต่ละประเทศ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ ที่นครมาดีนะห์ในช่วงก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์ เพื่อชี้แจงการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ซึ่งที่ผ่านมาทางการไทยได้ประสานงานกับกระทรวงฮัจญ์และอุมเราะห์ ในการดูแลผู้แสวงบุญทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำผู้แสวงบุญออกจากอาคารสนามบินเข้าสู่ห้องรับรอง แบ่งกลุ่มเพื่อเดินทางโดยรถบัสเข้าสู่ที่พักในเมืองมาดีนะห์ โดยภาพรวมแล้ว ในปีนี้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพอใจ ส่วนรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งผู้แสวงบุญ มีมาตรฐาน สะอาด และไม่พบปัญหารถเสียระหว่างการเดินทาง

หัวหน้าสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ประจำเมืองมาดีนะห์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการอำนวยความสะดวกที่นครมาดีนะห์ ก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์ ว่า ด้านที่พักของฮุจยาจชาวไทย ได้มีการดำเนินการในระบบ e-haj ตามระเบียบของประเทศซาอุดีอาระเบียทุกขั้นตอน ส่งผลให้การทำงานและส่งฮุจยาตเข้าที่พักเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดปัญหา พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่ในการต้อนรับแขกของอัลลอฮ และถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยอีกด้วย

สุนิตา มินซาร์ ศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทย กรมประชาสัมพันธ์
รายงานจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

3

.

2

แบ่งปัน