อาลี เออร์บาส(Ali Erbas) หัวหน้าหน่วยงานทางศาสนาของตุรกีได้กล่าวกับนักข่าวก่อนการประชุมในเมืองโคโลญว่าควรจะแก้ไขปัญหากรณีการโจมตีมุสลิมในประเทศเยอรมนีโดยเร็วที่สุด เยอรมนีควรมีมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีมัสยิดดัง ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราไม่ใช่แค่มัสยิด แต่รวมถึงโบสถ์ ธรรมศาลาและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาใดก็ตามไม่สามารถทำลายได้

นับตั้งแต่ต้นปีในเยอรมนีมีการโจมตีมัสยิดอย่างน้อย 40 ครั้ง

แบ่งปัน