หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ระบุรัฐบาลพร้อมหนุนไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าฮาลาล ติด 1 ใน 5 ของโลก ขณะที่สถาบันฮาลาล ม.อ. เร่งพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้สู่มาตรฐานสากล

พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิด “งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 World HAPEX 2017” ครั้งที่ 7 ที่ จ.สงขลา ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่ชาวใต้ทุกคน พร้อมทั้งฝากชื่นชมการบริหารจัดการในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ภายในปี 2563

ปัจจุบันมีการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก และรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างมาตรฐานฮาลาลของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลกที่มีประมาณกว่า 2,000 ล้านคน และกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม และหวังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านฮาลาลของอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับโลก เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น พร้อมหนุนให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีแก่ผู้ประกอบการมุสลิมและผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่ายสินค้า และบริการฮาลาลในประเทศไทย

แบ่งปัน