นายธีรสิทธิ์ แสงขำ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า สถานศึกษาสังกัดอาชีวะศึกษาในจังหวัดสตูล เตรียมความพร้อมให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยการออกให้บริการตรวจเช็คสมรรถนะของยานพาหนะให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยจังหวัดสตูลมีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษารวม 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตั้งจุดให้บริการบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารรถสาธารณะ ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล , วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ตั้งจุดให้บริการหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล อำเภอควนกาหลง ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวิทยาลัยการอาชีพละงู ตั้งจุดให้บริการภายในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ละงู (คลองขุด) อำเภอละงู ตั้งแต่เวลา 08.30 – 22.00 น.

ด้าน นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เตรียมออกให้บริการคลีนิกช่าง “กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562” โดยตั้งจุดให้บริการ ณ บริเวณด้านหน้าวัดหน้าเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถรับบริการตรวจเช็คความพร้อมของรถและแวะพักผ่อน ณ จุดให้บริการทุกแห่งในจังหวัดสตูล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน