มาเลเซียถูกประณามกรณีกวาดล้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย หลังมีแรงงานถูกจับไปแล้วกว่า 3,000 คนนับตั้งแต่พ้นเส้นตายขึ้นทะเบียนเมื่อสิ้นเดือนก่อน

สมาชิกสภากัมพูชาคนหนึ่งในฐานะกรรมการสมาชิกรัฐสภาสิทธิมนุษยชนอาเซียน กล่าวว่า มาเลเซียไม่ควรใช้ความต้องการลดจำนวนแรงงานผิดกฎหมายมาเป็นข้ออ้างในการทำให้กลุ่มผู้อ่อนแอตกเป็นเหยื่อยิ่งขึ้นไปอีก และแม้มาเลเซียมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย แต่ก็ต้องทำอย่างเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคน ด้านกลุ่มสิทธิผู้ย้ายถิ่นในมาเลเซียชี้ว่า คนผิดตัวจริงคือนายหน้าที่ขูดรีดเงินจากแรงงานต่างชาติแลกกับการพาเข้าประเทศ แล้วปล่อยให้แรงงานเหล่านี้แบกรับภาระหนี้สินก้อนใหญ่

ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานคนเข้าเมืองมาเลเซียระบุว่า มีแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายถูกจับกุมแล้วราว 3,100 คน นับตั้งแต่วันที่ 1 -11 กรกฎาคม ส่วนใหญ่เป็นชาวบังกลาเทศ

แบ่งปัน