การละหมาดญะมาอะห์โดยเฉพาะในมัสญิดสำหรับเพศชายย่อมได้ผลบุญถือว่าเป็นสุนัตมุอักกัดและมีทัศนะว่าถึงขั้นวาญิบ..

ดังนั้นไม่ถือว่าจำเป็นหรือส่งเสริมแก่บรรดาเพศหญิง แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ควรห้ามเธอจากการไปละหมาดที่มัสยิดหากแม้นว่าการไปมัสยิดของของพวกนางปลอดภัยและไร้ซึ่งฟิตนะห์.. หากแม้นว่ามันไม่ปลอดภัยหรือเกิดฟิตนะห์ก็มิเป็นที่อนุญาตแก่พวกนาง ท่านนบี(ซ.ล.)กล่าวใว้ความว่า..

พวกท่านอย่าได้ห้ามบรรดาบ่าวหญิงของอัลลอฮฺในการไปยังบรรดามัสยิดของอัลลอฮฺเลยนะ..แต่ให้พวกนางออกไปมัสยิดในสภาพที่ไม่ใส่เครื่องหอม (บันทึกรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอฮ์)

และมีรายงานจากท่านอิบนุอุมัร(รฎ.)ว่า..แท้จริงท่านนบี(ซ.ล.)กล่าวใว้ความว่า..

ท่านทั้งหลายอย่าได้ห้ามบรรดาหญิงของพวกท่านในการไปมัสยิดดเลย แต่ละหมาดที่บ้านของพวกนางมันเป็นเรื่องดีแก่พวกนาง

ฉะนั้นแล้วการละหมาดของพวกนางที่บ้านของพวกนางย่อมเป็นการดียิ่ง ดั่งท่านนบี(ซ.ล)แจงไว้ในหลายตัวบทหะดิษซึ่งมีใจความว่า การละหมาดของหญิงที่บ้านของนางย่อมดีกว่า

A baby girl dressed in a traditional Hijab, accompanies her parents to mosque in the Muslim majority city of Hyderabad. Whilst it is uncommon for children so young to wear Hijabs, on special occasions, such as Friday prayers, they may be worn. - Johanan Ottensooser

ดั่งเช่นมีรายงานจากท่านหญิงอุมุสะลามะฮ์แจงว่าท่านนบีกล่าวใว้ความว่า..ที่ดีแห่งบรรดามัสยิดของหญิงคือมุมหนึ่งในบ้านพวกนาง..

เมื่อเราได้ผนวกระหว่างบรรดาหะดีษจึงเข้าใจได้ว่า เป็นที่อนุญาตแก่เพศหญิงในการไปละหมาดที่มัสยิด แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมและสนับสนุนให้หญิงทำการละหมาดที่บ้าน.

จากเรื่องราวข้างต้นจึงขอนำเสนอทัศณะของบรรดาอุละมาอ์ที่ชี้แจงเอาใว้ในเรื่องดังกล่าว

1.กลุ่มของอิหม่ามอบูหะนีฟะฮ์แจงว่า

การละหมาดญะมาอะฮ์ไม่จำเป็นเหนือเพศหญิง เพราะการออกไปของหญิงสู่การละหมาดญะมาอะฮ์ อาจก่อให้เกิดฟิตนะฮ์ แต่ทว่าหญิงที่ชราภาพไมเป็นไรที่พวกนางจะออกไปละหมาดที่มัสยิดในเวลามักริบ อิชาอฺและซุบฮิ

  1. กลุ่มอิหม่ามาลิกแจงว่า

เป็นที่อนุญาตให้บรรดาหญิงออกไปสู่มัสยิดเพื่อละหมาดอิชาอฺและทุกๆ เวลาละหมาด

  1. ในรายงานที่มาจากอิบนุ้ลกอเซ็มจากท่านอิหม่ามาลิกแจงว่า..

อย่าห้ามหญิงออกไปมัสยิดเมื่อมีการละหมาดขอฝนหรือละหมาดอีด

  1. กลุ่มอิหม่ามชาฟิอีย์แจงว่า..

ไม่เป็นฟัรฎูอัยน์และไม่เป็นฟัรฎูกิฟายะฮ์แก่หญิงในการละหมาดญะมาอะฮ์ แต่ทว่าเป็นการสมควรแก่เธอในการละหมาดญะมาอะฮ์ แล้วการละหมาดญะมาอะฮ์ในบ้านของนางย่อมดียิ่ง หากหญิงต้องการไปมัสยิดพร้อมกับเพศชายถือว่าน่ารังเกียจในหญิงสาว แต่มิน่ารังเกียจในหญิงชรา..

5..กลุ่มอิหม่ามอะห์มัดแจงว่า..

การละหมาดญะมาอะฮ์ไม่วาญิบเหนือหญิง แต่สุนัต(สมควรยิ่ง)ในการมีละหมาดญะมาอะห์แก่นาง แล้วหากพวกนางรวมตัวกันก็สมควรให้พวกนางทำการละหมาดญะมาอะฮ์ อนึ่งการละหมาดญะมาอะฮ์ของหญิงกับเพศชายที่ล่ำลือในทัศนะะนี้คือมิควรแก่หญิงสาว..

ก็ขอฝากท้ายบทนี้ว่า..การละหมาดญะมาอะฮ์นั้นประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึงยี่สิบเจ็ดเท่า..งั้น..ถ้าหญิงต้องการไปละหมาดญะมาอะฮ์ที่มัสยิด ก็ให้ถามใจตัวเองว่าเจตนาเอาบุญ หรือเอาอื่นนอกจากบุญ..

ขอขอบคุณ อาจารย์อาลี กองเป็ง

depositphotos_38382707-stock-video-muslim-girl-saying-her-everyday

แบ่งปัน