%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดกระแสการส่งต่อภาพในโซเชียลเน็ตเวิร์ก เกี่ยวกับวันที่ซึ่งตรงกับเลขของเดือนนั้นๆ ว่าล้วนแต่ตรงกับ “วันอาทิตย์” เช่น วันที่ 1 เดือน 1 วันที่ 2 เดือน 2 วันที่ 3 เดือน 3 ไปจนครบ 12 เดือน

โดย รายงานข่าวจาก ‘มติชนออนไลน์’ ได้เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกับปฏิทิน 2017 พบว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กล่าวคือ วันที่ 1 เดือนมกราคม ตรงกับวันอาทิตย์จริง แต่วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ ตรงกับวันพฤหัสบดี วันที่ 3 เดือนมีนาคม ตรงกับวันศุกร์ วันที่ 4 เมษายน ตรงกับวันอังคาร วันที่ 5 พฤษภาคม ตรงกับวันศุกร์ วันที่ 6 เดือนมิถุนายนตรงกับวันอังคาร วันที่ 7 กรกฎาคม ตรงกับวันศุกร์ วันที่ 8 เดือนสิงหาคม ตรงกับวันอังคาร วันที่ 9 เดือนกันยายน ตรงกับวันเสาร์ วันที่ 10 ตุลาคม ตรงกับวันอังคาร วันที่ 11 พฤศจิกายน ตรงกับวันเสาร์ และวันที่ 12 ธันวาคม ตรงกับวันอังคาร

%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87-copy

สรุปแล้วตรงกับวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ข้อมูลที่แชร์กันจึงไม่ตรงกับความจริงแต่อย่างใด

ที่มา มติชนออนไลน์

แบ่งปัน