pnoht600215001011301_15022017_125326

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกให้บริการชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาสุขภาพประชาชน ที่ โรงเรียนท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการต่อเนื่อง

pnoht600215001011302_15022017_125326 pnoht600215001011304_15022017_125326

ที่โรงเรียนบ้านท่าละมัย ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา หน่วยแพทย์เสนารักษ์ จากกรมทหารพรานที่ 47 ร่วมกับ ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ได้นำชุดแพทย์ และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชน ซึ่งมีทั้งตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป รวมทั้ง ให้บริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ให้กับประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ ต.ปะแต และพื้นที่ใกล้เคียงฟรี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการอย่างทั่วถึง และสามารถเข้าถึงประชาชน ในการรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วย โดยมีประชาชนเดินทางนำบุตรหลานมามาตรวจรักษารวมทั้งตรวจสุขภาพตนเองกันจำนวนมาก

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน