นายแพทย์ซุลกิพลี ยูโซ๊ะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับจากหน่วยแพทย์ไทยเปิดให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งที่เมืองมาดีนะห์และเมืองมักกะฮ์ มีผู้แสวงบุญที่มารับบริการทั้งสิ้นกว่า ๒,๐๐๐ ราย มีผู้ป่วยใน ๔๑ ราย ผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลในซาอุดิอาระเบีย ๑๐ ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว ๒ ราย โดยภาพรวมแล้วผู้แสวงบุญชาวไทยส่วนใหญ่ ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดลมอักเสบ คิดเป็นร้อยละ ๕๒ อันดับรองลงมาคือ มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๕ อย่างไรก็ตามทางหน่วยแพทย์ไทย ได้วางมาตรการป้องกัน ทั้งให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญ ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาจากประเทศไทย เยี่ยมเยียนผู้แสวงบุญในระหว่างที่พำนักในประเทศซาอุดิอาระเบียพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด

หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า สุขภาพที่ดีจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้การทำศาสนกิจฮัจย์เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอ และต้องป้องกันตัวเองจากภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองและการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจ หากต้องออกกลางแดดควรใช้ร่ม และถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากที่พักในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อน จิบน้ำบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร จะช่วยให้ฮุจญาตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดช่วงการประกอบพิธีฮัจย์ และสามารถปฏิบัติศาสนกิจฮัจย์ตามหลักศาสนาได้อย่างสมบูรณ์

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

7

.

2

.

5

.

4

.

6

แบ่งปัน