หน่วยเฉพาะกิจยะลามอบโทรทัศน์สี 32 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นซีดี สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

หน่วยเฉพาะกิจยะลามอบโทรทัศน์สี 32 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นซีดี สื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอธารโต และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

วันนี้ (21 ส.ค. 60) ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 อำเภอเบตง จังหวัดยะล พ.อ.ทิม เรืองโต รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานมอบสื่อเพื่อการศึกษาในพิธีมอบโทรทัศน์สี 32 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นซีดีแก่โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบชองหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 จำนวน 5 โรง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปะเด็ง , โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ในพื้นที่อำเภอธารโต , โรงเรียนตาดีการาวฎอตุ้ลยันนะ (สช.อ.เบตง) , โรงเรียนตาดีกาดารุสลาม (กอซี) (สช.อ.เบตง) และโรงเรียนตาดีกานูรุลอิห์ซาน (สฃ.เบตง) ในพื้นที่อำเภอเบตง โดยมี พ.ต.ท.เชษฐวิทย์ นีระเฮ็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 นายโกมุท รุยอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นายอิสมาแอ หะยีมะนุส คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาเบตง และตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมรับมอบ

พ.อ.ทิม เรืองโต รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า โทรทัศน์สี 32 นิ้ว พร้อมเครื่องเล่นซีดี ที่ได้นำมามอบในครั้งนี้ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับสนับสนุนมาจากนายเศรษฐี จันทร์ศิลา เพื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังขาดแคลนสื่อได้นำไปใช้ประโยชน์และเกิดผลต่อเพื่อการศึกษาให้มากที่สุด

pnoht600821001008105

pnoht600821001008108

แบ่งปัน