ทหาร สร้างที่พักอาศัย ให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ อ.กรงปินัง โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลาไม่ทิ้งท่าน” พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา และคณะ พร้อม ผบ.ฉก.ทพ.47 ปลัดอำเภอกรงปินัง และกำนันตำบลสะเอะ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ นางซารีฮะ แสวงดี และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ซึ่งการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยความคืบหน้าในการดำเนินการสร้างแล้วเสร็จประมาณ 40 % ณ บ้านเลขที่ 10/2 ม.2 บ.บาตูบือละ (หมู่บ้านสันติสุข) ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน