พ.ท.พงศกร แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 เชิญชวนประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอุทกภัยในโครงการรินน้ำใจชาวใต้ เพื่อพี่น้องชาวอีสาน ของกองทัพภาคที่ 4 เนื่องจากขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะการขาดเเคลนอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม จากเหตุที่เกิดขึ้น

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 30 จึงเปิดจุดรับบริจาคในโครงการดังกล่าว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก ซึ่งจะเปิดรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ก่อนจะทยอยลำเลียงส่งไปยังศูนย์อำนวยการของกองทัพภาคที่ 4 เพื่อส่งให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 

แบ่งปัน