ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับหมวดทหารพรานหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 กองร้อยทหารพานที่ 4214 ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ เจ๊ะฆู อสม.ต.บ้านกลาง และมวลชนญาลันนันบารู ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์สถาบัน” ณ ตาดีกานูรุลอิห์ซาน บ.บางมะรวด ม.1 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยมีนักเรียนโรงเรียนตาดีกาฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

โดยได้มีการบรรยายให้ความรู้พระราชกรณียกิจชองพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยังได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการ การให้ความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน